Rekap Data Pengajuan Beasiswa Skripsi/Tugas Akhir Pertanggal 28 September 2020

No. NOMOR PENDAFTARAN NAMA MAHASISWA
L/P SEMESTER NAMA UNIVERSITAS
Jakarta Barat
1. YBJ-SKI-00132/2020/09/18 Rahmawati P 9 STIE Bhakti Parasetya Karya Praja
2. YBJ-SKI-00325/2020/09/26 Resti Suciani P 9 STIE Bhakti Parasetya Karya Praja
3. YBJ-SKI-00118/2020/09/18 Sri Lestari P 9 STIE Bhakti Parasetya Karya Praja
4. YBJ-SKI-00116/2020/09/18 Uswatun Chasanah P 9 STIE Bhakti Parasetya Karya Praja
5. YBJ-SKI-00118/2020/09/18 Yeni Dwi Megayanti P 9 STIE Bhakti Parasetya Karya Praja
6. YBJ-SKI-00276/2020/09/24 Ria Ayudian Arsi P 7 Univ. Satyagama
7. YBJ-SKI-00211/2020/09/22 Siti Magfiroh P 8 Univ. Satyagama
8. YBJ-SKI-00052/2020/09/15 Lisa Nur Aini P 8 Univ. MPU Tantular - Kampus B
9. YBJ-SKI-00273/2020/09/24 Senawati Sembada P 7 Univ. Satyagama
10. YBJ-SKI-00272/2020/09/24 Sapti Utami P 7 Univ. Satyagama
11. YBJ-SKI-00090/2020/09/17 Eva Munajatin P 7 STIE International Golden Institute
12. YBJ-SKI-00283/2020/09/24 Nurul Wulandari P 6 Univ. Nahdatul Ulama Indonesia
13. YBJ-SKI-00350/2020/09/28 Sri Rahayu P 8 Universitas Esa Unggul
14. YBJ-SKI-00084/2020/09/17 Neni Aisah P 9 Univ. Esa Unggul
15. YBJ-SKI-00026/2020/09/15 Didi Herwansah L 9 Univ. Esa Unggul
16. YBJ-SKI-00074/2020/09/16 Ine Nuzulaeni P 8 Universitas Esa Unggul
17. YBJ-SKI-00059/2020/09/15 Siti Fatimah P 7 Universitas Esa Unggul
18. YBJ-SKI-00267/2020/09/24 Diah Ayu Lestari P 6 Akademi Televisi Indonesia
19. YBJ-SKI-00079/2020/09/16 Olivia Christine Naomi P 5 Akademi Televisi Indonesia
20. YBJ-SKI-00209/2020/09/22 Voniassari P 6 Akademi Televisi Indonesia
21. YBJ-SKI-00313/2020/09/25 Robby Arsaddi Rondtand L 6 Akademi Televisi Indonesia
22. YBJ-SKI-00251/2020/09/23 Alifia Amalda Khoemairoh P 6 Akademi Televisi Indonesia
23. YBJ-SKI-00070/2020/09/16 Aprilia Sari P 6 Akademi Televisi Indonesia
24. YBJ-SKI-00240/2020/09/23 Yuliana Citrawati P 6 Akademi Televisi Indonesia
25. YBJ-SKI-00272/2020/09/24 Renaldia Harianto L 7 Akademi Televisi Indonesia
26. YBJ-SKI-00036/2020/09/15 Rihadatul Aisy P 8 STIE Bisnis Indonesia
27. YBJ-SKI-00277/2020/09/24 Yunani Olivia Ariyanti P 9 STIE Bisnis Indonesia
28. YBJ-SKI-00084/2020/09/17 Wanti Nurlita P 8 STIE Bisnis Indonesia
29. YBJ-SKI-00329/2020/09/27 Anis Syarifah Fitriyani P 9 STIE Bisnis Indonesia
30. YBJ-SKI-00271/2020/09/24 Rahayu Widiastuti P 9 STIE Bisnis Indonesia
31. YBJ-SKI-00063/2020/09/15 Nur Aini P 9 STIE Bisnis Indonesia
32. YBJ-SKI-00192/2020/09/22 Ajeng Irma Nuraini P 9 Univ. Mercu Buana
33. YBJ-SKI-00231/2020/09/23 Fina Melisa P 9 Univ. Mercu Buana
34. YBJ-SKI-00013/2020/09/14 Muchammad Didi Mulyadi L 8 Univ. Mercu Buana
Jakarta Pusat
1. YBJ-SKI-00244/2020/09/23 Desriana Dwiyanti P 9 Univ. Bung Karno
2. YBJ-SKI-00243/2020/09/23 Astried Merdekawati Tri Hastanti P 9 Univ. Bung Karno
3. YBJ-SKI-00243/2020/09/23 Hana Aulia P 9 Univ. Bung Karno
4. YBJ-SKI-00245/2020/09/23 Maya Nur Annisa P 9 Univ. Bung Karno
5. YBJ-SKI-00258/2020/09/23 Vara Nur Isna P 9 Univ. Bung Karno
6. YBJ-SKI-00094/2020/09/17 Anisa Octaviana P 8 Politeknik STMI Jakarta
7. YBJ-SKI-00135/2020/09/18 Risma Thry Yuliani P 9 Politeknik STMI Jakarta
8. YBJ-SKI-00287/2020/09/24 Rahmat Ramdhani L 9 Politeknik STMI Jakarta
9. YBJ-SKI-00150/2020/09/20 Gracesylly Laura Sembiring Colia P 9 Politeknik STMI Jakarta
10. YBJ-SKI-00296/2020/09/24 Siti Fatonah Fadmanita P 9 Politeknik STMI Jakarta
11. YBJ-SKI-00029/2020/09/15 Muhammad Uqbah L 9 Insitiut PTIQ Kampus B
12. YBJ-SKI-00151/2020/09/20 Siti Asiyah Nuraeni P 9 STIE Taman Siswa Jakarta
13. YBJ-SKI-00015/2020/09/14 Lutfiyah P 5 Akademi Farmasi Hang Tuah Jkt
14. YBJ-SKI-00034/2020/09/15 Puja Khaerunnisa P 5 Akademi Farmasi Hang Tuah Jkt
15. YBJ-SKI-00058/2020/09/15 Rislailly Oktaviani Japar P 5 Akademi Farmasi Hang Tuah Jkt
16. YBJ-SKI-00001/2020/09/14 Sri Haerunisa P 5 Akademi Farmasi Hang Tuah Jkt
17. YBJ-SKI-00338/2020/09/27 Ahmad Syarifudin L 9 Politeknik STMI Jakarta
18. YBJ-SKI-00337/2020/09/27 Fadillah Iskandar Khaerul Iman L 9 Politeknik STMI Jakarta
19. YBJ-SKI-00336/2020/09/27 Muhammad Fauzan L 9 Politeknik STMI Jakarta
20. YBJ-SKI-00062/2020/09/15 Nusba Ainiya P 6 STIE Jayakarta
21. YBJ-SKI-00214/2020/09/22 Elsa Debora P 8 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
22. YBJ-SKI-00307/2020/09/25 Luthfiah Rima Suryadin P 8 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
23. YBJ-SKI-00175/2020/09/21 Anis Sa'idah P 6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
24. YBJ-SKI-00187/2020/09/22 Hany Syafitri P 6 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi
25. YBJ-SKI-00303/2020/09/25 Maila Musiha Megawati P 8 Univ. Bung Karno
26. YBJ-SKI-00048/2020/09/15 Febrianov Risdiana Ismi P 5 Akademi Pariwisata Jakarta
27. YBJ-SKI-00040/2020/09/15 Bunga Novita Permata Hati P 6 Akademi Pariwisata Jakarta
28. YBJ-SKI-00037/2020/09/15 Caren Kezia Natalia P 6 Akademi Pariwisata Jakarta
29. YBJ-SKI-00033/2020/09/15 Feni Ria Sanjani P 6 Akademi Pariwisata Jakarta
30. YBJ-SKI-00036/2020/09/15 Friska Laili Rahma P 6 Akademi Pariwisata Jakarta
31. YBJ-SKI-00034/2020/09/15 Putri Rizki Amelia P 6 Akademi Pariwisata Jakarta
32. YBJ-SKI-00030/2020/09/15 Savira Tasya Sahuri P 5 Akademi Pariwisata Jakarta
33. YBJ-SKI-00021/2020/09/14 Nanda Lutfiana Solehah P 7 Univ. Bung Karno
34. YBJ-SKI-00162/2020/09/21 Nazmi Yahya Safitri P 8 Institut STIAMI
35. YBJ-SKI-00173/2020/09/21 Nurul Arfah Istiqomah P 8 Institut STIAMI
36. YBJ-SKI-00193/2020/09/22 Ninda Eka Savitri P 8 Institut STIAMI
37. YBJ-SKI-00296/2020/09/24 Nunung Latofah P 8 Institut STIAMI
38. YBJ-SKI-00126/2020/09/18 Arista Putri Sundari P 9 Institut STIAMI
39. YBJ-SKI-00291/2020/09/24 Maudy Zuraeva P 8 Institut STIAMI
40. YBJ-SKI-00226/2020/09/23 Feren Maulana P 8 Institut STIAMI
41. YBJ-SKI-00174/2020/09/21 Fauziah Normala P 8 Institut STIAMI
42. YBJ-SKI-00191/2020/09/22 Rosdiana P 8 Institut STIAMI
43. YBJ-SKI-00158/2020/09/21 Rizika Wulandari P 8 Institut STIAMI
44. YBJ-SKI-00284/2020/09/24 Fitri Jamilah P 7 Institut STIAMI
45. YBJ-SKI-00197/2020/09/22 Sherin Andriyani P 6 Institut STIAMI
46. YBJ-SKI-00201/2020/09/22 Febi Rizkia P 6 Institut STIAMI
47. YBJ-SKI-00260/2020/09/24 Dianty Ramadhani P 6 Institut STIAMI
Jakarta Selatan
1. YBJ-SKI-00075/2020/09/16 Alfiani Muscahyanti P 7 UIN Syarif Hidayatullah
2. YBJ-SKI-00017/2020/09/14 Della Vitriyani P 9 UIN Syarif Hidayatullah
3. YBJ-SKI-00026/2020/09/15 Rahmawati P 9 UIN Syarif Hidayatullah
4. YBJ-SKI-00102/2020/09/17 Novia Uliana P 9 UIN Syarif Hidayatullah
5. YBJ-SKI-00270/2020/09/24 Muhammad Arief Ruchiat L 9 UIN Syarif Hidayatullah
6. YBJ-SKI-00098/2020/09/17 Ta'tina Billah P 9 UIN Syarif Hidayatullah
7. YBJ-SKI-00088/2020/09/17 Elva Nurfadilah P 9 UIN Syarif Hidayatullah
8. YBJ-SKI-00105/2020/09/17 Mutiara Nasva Assaadah P 7 UIN Syarif Hidayatullah
9. YBJ-SKI-00316/2020/09/26 Rizka Fadilah P 9 UIN Syarif Hidayatullah
10. YBJ-SKI-00164/2020/09/21 Risna Wahyu Yuliarti P 9 UIN Syarif Hidayatullah
11. YBJ-SKI-00158/2020/09/21 Dita Maya Septiani P 9 UIN Syarif Hidayatullah
12. YBJ-SKI-00123/2020/09/18 Nurmaliah P 9 UIN Syarif Hidayatullah
13. YBJ-SKI-00226/2020/09/23 Amalia Hidayati P 9 UIN Syarif Hidayatullah
14. YBJ-SKI-00112/2020/09/18 Thoyyibus Sariroh P 9 UIN Syarif Hidayatullah
15. YBJ-SKI-00086/2020/09/17 Mariatul Khiftiyah P 9 UIN Syarif Hidayatullah
16. YBJ-SKI-00023/2020/09/15 Wiryawan Wicaksono L 9 UIN Syarif Hidayatullah
17. YBJ-SKI-00026/2020/09/15 Suryaman L 9 UIN Syarif Hidayatullah
18. YBJ-SKI-00064/2020/09/16 Nadia Ikhwani Parastuti P 8 UIN Syarif Hidayatullah
19. YBJ-SKI-00023/2020/09/15 Wiky Arjuna Danuarta L 8 Universitas BAKRIE
20. YBJ-SKI-00350/2020/09/28 Laras Meidiana P 9 Universitas BAKRIE
21. YBJ-SKI-00057/2020/09/15 Sharky Adrian L 8 Universitas BAKRIE
22. YBJ-SKI-00234/2020/09/23 Vitara Indriani P 9 Universitas BAKRIE
23. YBJ-SKI-00252/2020/09/23 Davia Vicaristy Ananda P 9 Universitas BAKRIE
24. YBJ-SKI-00207/2020/09/22 Cindy Fatika Sari P 9 Universitas BAKRIE
25. YBJ-SKI-00220/2020/09/23 Shiva Mutia Agustin P 8 Universitas Pancasila
26. YBJ-SKI-00149/2020/09/19 ALDA MAULIDA YEFRIZAL P 6 Universitas Pancasila
27. YBJ-SKI-00155/2020/09/21 Anggun Kartika P 6 Univ. Pancasila
28. YBJ-SKI-00148/2020/09/19 Annisa Fitriani P 6 Universitas Pancasila
29. YBJ-SKI-00141/2020/09/19 Felica Azhara Imritum Sanika P 6 Univ. Pancasila
30. YBJ-SKI-00144/2020/09/19 Rohima Nur Syamsiyah P 6 Univ. Pancasila
31. YBJ-SKI-00102/2020/09/17 Niniek Lestari P 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
32. YBJ-SKI-00259/2020/09/23 Shofa Salsabila P 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
33. YBJ-SKI-00197/2020/09/22 Anisah P 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
34. YBJ-SKI-00053/2020/09/15 Khoirrun Najah P 8 UHAMKA
35. YBJ-SKI-00103/2020/09/17 Herry Irawan L 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
36. YBJ-SKI-00042/2020/09/15 Nanik Wijayanti P 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
37. YBJ-SKI-00298/2020/09/24 Edo Kuswanto L 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
38. YBJ-SKI-00208/2020/09/22 Yasinta Eka Nurmala P 8 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
39. YBJ-SKI-00001/2020/09/14 Finanda Ramadhan P 9 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
40. YBJ-SKI-00031/2020/09/15 Marsiah P 9 UHAMKA
41. YBJ-SKI-00031/2020/09/15 Nur Afifah Rumiyati P 9 UHAMKA
42. YBJ-SKI-00059/2020/09/15 Novi Nadya P 7 UHAMKA
43. YBJ-SKI-00287/2020/09/24 Rizqa Fajria P 9 Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
44. YBJ-SKI-00236/2020/09/23 Dinda Aulia P 9 Univ. Trilogi
45. YBJ-SKI-00221/2020/09/23 Fitriana Mawaddah P 9 Univ. Trilogi
46. YBJ-SKI-00230/2020/09/23 Nadya Fakhira Agustin P 9 Univ. Trilogi
47. YBJ-SKI-00101/2020/09/17 Suci Wulandari P 9 Univ. Trilogi
48. YBJ-SKI-00092/2020/09/17 Ulfahtun Tsaniyah P 9 Universitas Trilogi
49. YBJ-SKI-00077/2020/09/16 Vena Ika Laraswati P 9 Universitas Trilogi
50. YBJ-SKI-00107/2020/09/18 Nurkamila P 9 Univ. Trilogi
51. YBJ-SKI-00039/2020/09/15 Fabia Lisalmi P 9 Univ. Trilogi
52. YBJ-SKI-00041/2020/09/15 Yuli Pindy Ikasari P 9 Univ. Trilogi
53. YBJ-SKI-00100/2020/09/17 Gaby Ester P 9 Univ. Trilogi
54. YBJ-SKI-00067/2020/09/16 Lola Sarah Aulia P 9 Univ. Trilogi
55. YBJ-SKI-00078/2020/09/16 Annasyah Kamila P 9 Univ. Trilogi
56. YBJ-SKI-00087/2020/09/17 Ladia Hapsari P 9 Universitas Trilogi
57. YBJ-SKI-00090/2020/09/17 Tanti Maudy Rahayu P 9 Univ. Trilogi
58. YBJ-SKI-00197/2020/09/22 Rizki Pebri Ayu Azma P 8 Univ. Islam Attahiriyah
59. YBJ-SKI-00131/2020/09/18 Miftakhul Jannah L 8 Universitaas Islam Attahiriyah
60. YBJ-SKI-00133/2020/09/18 Hamdani Syarifudin L 8 Univ. Islam Attahiriyah
61. YBJ-SKI-00135/2020/09/18 Ilsya Naqiyah P 8 Univ. Islam Attahiriyah
62. YBJ-SKI-00056/2020/09/15 Anisah Nurcahyani P 9 Universitaas Islam Attahiriyah
63. YBJ-SKI-00039/2020/09/15 Melisa Sapriani P 9 Universitaas Islam Attahiriyah
64. YBJ-SKI-00055/2020/09/15 Teni Adela P 9 Universitaas Islam Attahiriyah
65. YBJ-SKI-00132/2020/09/18 Fanny Lukhsima P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
66. YBJ-SKI-00118/2020/09/18 Listari Zega P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
67. YBJ-SKI-00178/2020/09/21 Lois Gio Vanny P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
68. YBJ-SKI-00146/2020/09/19 Miftaun Nikmah P 8 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
69. YBJ-SKI-00138/2020/09/19 Retno Puji Rahayu P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
70. YBJ-SKI-00115/2020/09/18 Rudianto L 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
71. YBJ-SKI-00204/2020/09/22 Yesi Purwati P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
72. YBJ-SKI-00137/2020/09/18 Yolanda Haroja P 9 STIE Bhakti Prasetya Karya Praja
73. YBJ-SKI-00011/2020/09/14 Ahmad Rafiansyah Fauzan L 8 Universitas Nasional
74. YBJ-SKI-00012/2020/09/14 Ayu Indrascurry P 7 Univ. Budi Luhur
75. YBJ-SKI-00020/2020/09/14 Afif Fadlu Rahman L 8 Univ. Budi Luhur
76. YBJ-SKI-00018/2020/09/14 Sisi Renia Alviani P 8 Universitas Budi Luhur
77. YBJ-SKI-00048/2020/09/15 Fathur Akbar L 9 Universitas Budi Luhur
78. YBJ-SKI-00023/2020/09/15 Nuni Rahmawati P 8 Univ. Tama Jagakarsa
79. YBJ-SKI-00081/2020/09/17 Nadila Savira P 8 STIE Dharma Bumiputra
80. YBJ-SKI-00082/2020/09/17 Aldina Damayanti P 8 STIE Dharma Bumiputra
81. YBJ-SKI-00082/2020/09/17 Ayu Andini Amaliyah P 8 STIE Dharma Bumiputra
82. YBJ-SKI-00069/2020/09/16 Irma Yanti P 9 ITB Ahmad Dahlan
83. YBJ-SKI-00058/2020/09/15 Wardasari P 9 ITB Ahmad Dahlan
84. YBJ-SKI-00302/2020/09/25 Tiara Islami P 8 IISIP Jakarta
85. YBJ-SKI-00317/2020/09/26 Yusup Hidayat Winata L 8 Univ. Muhammadiyah Jkt
86. YBJ-SKI-00089/2020/09/17 Rachma Putri Haerani P 7 Univ. Muhammadiyah Jkt
87. YBJ-SKI-00006/2020/09/14 Rifdah Fauziyah P 9 Univ. Muhammadiyah Jkt
88. YBJ-SKI-00008/2020/09/14 Trie Agusniar P 9 Univ. Muhammadiyah Jkt
89. YBJ-SKI-00007/2020/09/14 Febi Yuniar P 9 Univ. Muhammadiyah Jkt
90. YBJ-SKI-00076/2020/09/16 Arofah Duwiyani P 9 Univ. Muhammadiyah Jkt
91. YBJ-SKI-00090/2020/09/17 Siti Fahimatiddiyanah P 9 Univ. Muhammadiyah Jkt
92. YBJ-SKI-00129/2020/09/18 Alfeoni Rismawati P 8 Politeknik Negeri Jakarta
93. YBJ-SKI-00144/2020/09/19 Salma Fitriani P 8 Politeknik Negeri Jakarta
94. YBJ-SKI-00099/2020/09/17 Shasha Nanda Mustafa P 7 Politeknik Negeri Jakarta
95. YBJ-SKI-00319/2020/09/26 Trish Eza Sekar Ayu P 8 Politeknik Negeri Jakarta
Jakarta Timur
1. YBJ-SKI-00287/2020/09/24 Ina Suhartini P 7 Univ. Borobudur
2. YBJ-SKI-00261/2020/09/24 Sopia Lestari Ambarita P 7 Univ. Borobudur
3. YBJ-SKI-00142/2020/09/19 Fajar Dwi Prasetyo L 7 Univ. Borobudur
4. YBJ-SKI-00360/2020/09/28 Gerhana Juniar Ekaputri P 8 Universitas Binawan
5. YBJ-SKI-00342/2020/09/28 Mika Rizki Diniaty P 9 Universitas Binawan
6. YBJ-SKI-00108/2020/09/18 Nur Fahlia P 8 Universitas Binawan
7. YBJ-SKI-00097/2020/09/17 Sri Fauziana P 8 Universitas Binawan
8. YBJ-SKI-00039/2020/09/15 Soleman L 9 Univ. Borobudur
9. YBJ-SKI-00231/2020/09/23 Ibnu Choiru Syiva L 9 STIE Swadaya
10. YBJ-SKI-00046/2020/09/15 Vanessa Shafrida Permatasari P 9 Univ. Dirgantara Marsekal Suryadarma
11. YBJ-SKI-00255/2020/09/23 Hayati Nupus P 9 STAI Indonesia Jakarta
12. YBJ-SKI-00256/2020/09/23 Muhammad Andi Eka Saputra L 9 STAI Indonesia Jakarta
13. YBJ-SKI-00216/2020/09/22 Ahmad Baihaqi L 9 STAI Indonesia Jakarta
14. YBJ-SKI-00218/2020/09/22 Hasbul Hadi L 9 STAI Indonesia Jakarta
15. YBJ-SKI-00189/2020/09/22 Isaa Okya Wardani P 8 Univ. Ibnu Chaldun
16. YBJ-SKI-00123/2020/09/18 Piorentina Hutapea P 8 Univ. MPU Tantular - Kampus A
17. YBJ-SKI-00330/2020/09/27 Irsan Maulana L 8 Univ. MPU Tantular - Kampus A
18. YBJ-SKI-00311/2020/09/25 Rizka Rahmawati P 9 Univ. Krisnadwipayana
19. YBJ-SKI-00141/2020/09/19 Nur Hadiyanto L 8 Univ. Respati Indonesia
20. YBJ-SKI-00054/2020/09/15 Dyan Atika Suri P 9 Univ. Borobudur
21. YBJ-SKI-00108/2020/09/18 Fitri Yani P 8 Univ. Borobudur
22. YBJ-SKI-00186/2020/09/21 Debby Ratna Putri P 8 Univ. Borobudur
23. YBJ-SKI-00214/2020/09/22 Selvi Sumanti Lumban Gaol P 8 Univ. Mpu Tantular
24. YBJ-SKI-00048/2020/09/15 Ria Syahri Ramdani P 8 Universitas Azzahra
25. YBJ-SKI-00046/2020/09/15 Hasina P 8 Universitas Azzahra
26. YBJ-SKI-00051/2020/09/15 Sri Haryani P 8 Universitas Azzahra
27. YBJ-SKI-00095/2020/09/17 Anindya Putri Utami P 9 STIE Indonesia
28. YBJ-SKI-00122/2020/09/18 Emma Zahra Muhfyani P 9 STIE Indonesia
29. YBJ-SKI-00153/2020/09/20 Intan Latut Turi P 8 Univ. Islam Jakarta
30. YBJ-SKI-00158/2020/09/21 Mohamad Syarifudin L 8 Univ. Islam Jakarta
31. YBJ-SKI-00168/2020/09/21 Ega Putriana P 8 Univ. Islam Jakarta
32. YBJ-SKI-00127/2020/09/18 Sri Tanti Kurnia Sari P 8 Univ. Islam Jakarta
33. YBJ-SKI-00001/2020/09/14 Opi Nur Sakinah P 8 Univ. Islam Jakarta
34. YBJ-SKI-00008/2020/09/14 Chinditia Gustiana P 8 Univ. Islam Jakarta
35. YBJ-SKI-00173/2020/09/21 Ilyah Yulianti P 8 Univ. Islam Jakarta
36. YBJ-SKI-00317/2020/09/26 Arfianti Putri Utami P 8 Univ. Islam Jakarta
37. YBJ-SKI-00156/2020/09/21 Septi Ananda Putri P 8 Univ. Islam Jakarta
38. YBJ-SKI-00159/2020/09/21 Yusnaini P 8 Univ. Islam Jakarta
39. YBJ-SKI-00162/2020/09/21 Santi Anggrani P 8 Univ. Islam Jakarta
40. YBJ-SKI-00127/2020/09/18 Titania Aurelly Amry P 8 Univ. Islam Jakarta
41. YBJ-SKI-00346/2020/09/28 Tini Tilani Tuarita P 8 Univ. Islam Jakarta
42. YBJ-SKI-00324/2020/09/26 Hafiz Alfanni L 9 STIE Trianandra
43. YBJ-SKI-00190/2020/09/22 Mulyati P 7 STIE Trianandra
44. YBJ-SKI-00247/2020/09/23 Stefani Gabriela Perangin Angin P 6 Institut Bisnis dan Multimedia ASMI
45. YBJ-SKI-00285/2020/09/24 Laila Febriani P 7 Institut Bisnis dan Multimedia ASMI
46. YBJ-SKI-00198/2020/09/22 Rifka Hasanah P 9 Univ. Islam As-Syafi'iyah
47. YBJ-SKI-00114/2020/09/18 Isya Tur Rodiyah P 9 Univ. Islam As Syafi'iyah
48. YBJ-SKI-00109/2020/09/18 Dian Fitriasari P 9 Univ. Islam As Syafi'iyah
49. YBJ-SKI-00113/2020/09/18 Iklima Nurul Huda P 9 Univ. Islam As Syafi'iyah
50. YBJ-SKI-00287/2020/09/24 Puti Suci Palupi P 8 Univ. Islam Jakarta
51. YBJ-SKI-00236/2020/09/23 Sharfina Dini Nadila P 9 Univ. Islam Jakarta
52. YBJ-SKI-00159/2020/09/21 Sarwo Edi Wibowo L 8 Univ. Islam Jakarta
53. YBJ-SKI-00249/2020/09/23 Mawadaturrohmah S P 9 Univ. Islam Jakarta
54. YBJ-SKI-00254/2020/09/23 Maulidatul Hasanah P 8 Univ. Islam Jakarta
55. YBJ-SKI-00237/2020/09/23 Nur Annisa P 9 Univ. Islam Jakarta
56. YBJ-SKI-00064/2020/09/16 Tria Suci Rachmawati P 8 Univ. Islam As-Syafi'iyah
57. YBJ-SKI-00219/2020/09/22 Rizka Oktaprihatin P 9 Univ. Islam As Syafi'iyah
58. YBJ-SKI-00171/2020/09/21 Soraya Farah Dilla P 8 Univ. Islam As Syafi'iyah
59. YBJ-SKI-00014/2020/09/14 Moneta Apriliani Putri P 7 Univ. Negeri Jakarta
60. YBJ-SKI-00040/2020/09/15 Siti Nurfaizah P 8 Univ. Islam As Syafi'iyah
61. YBJ-SKI-00022/2020/09/15 Dina Chyntia P 9 Univ. Negeri Jakarta
Jakarta Utara
1. YBJ-SKI-00121/2020/09/18 Candra Rahmawati P 9 Sekolah Tinggi Agama Islam - PTDII
2. YBJ-SKI-00196/2020/09/22 Alfahmy Muhammad L 9 Sekolah Tinggi Agama Islam - PT-PTDII
3. YBJ-SKI-00164/2020/09/21 SYARIPUDIN L 9 Sekolah Tinggi Agama Islam - PTDII
4. YBJ-SKI-00293/2020/09/24 Abdul Jalal L 9 Sekolah Tinggi Agama Islam - PTDII
5. YBJ-SKI-00232/2020/09/23 Dewi Aysah P 9 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
6. YBJ-SKI-00222/2020/09/23 NOVIANI P 8 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
7. YBJ-SKI-00300/2020/09/25 Nur Wahid L 9 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
8. YBJ-SKI-00265/2020/09/24 Syafitri Indriyani P 8 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
9. YBJ-SKI-00224/2020/09/23 Windy Samrina P 9 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
10. YBJ-SKI-00154/2020/09/21 Muhammad Ridwan L 9 STAI Shalahuddin Al Ayyubi
11. YBJ-SKI-00225/2020/09/23 Fadli Abas L 9 STAI Shalahuddin Al - Ayyubi